fajr

فرارسیدن نوروز مبارکباد

1396

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...
کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...
زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد...
فرارسیدن سال نو, همیشه نوید تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. درسال نو سلامتی و پیروزی و دوستی را برای شما آرزومندیم.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی