fajr

قابل توجه سهامداران محترم صندوق

 

به اطلاع می رساند سهامداران محترم در هر مرحله از دریافت تسهیلات منابع داخلی صندوق میتوانند برای دریافت نسخه ای از قرارداد فیمابین برای ثبت و ضبط در سیستم مالی خود به مدیریت امور مالی صندوق مراجعه نمایند، همچنین تحویل برگ سهام پس از هر مرحله از ثبت افزایش سرمایه امکانپذیر می باشد که حسب درخواست کتبی و معرفی نماینده توسط سهامداران محترم اقدام می گردد.

با تشکر روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی