fajr

ولادت امام حسن عسگری(ع) تهنیت باد

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد

بهشت آرزوها شد امام عسگری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفا شد امام عسگری آمد

 

مدینه، قلمرو روشن عشق است

شعرها، از عاقبت به خیری خود می گویند که یازدهمین عطر را بوییده اند؛ عطشناک و مشتاق. زمین، امروز متبسم است و آسمان، طرحی از نشانه های یکریز، از سوی فرشتگان مسرور دارد. همه آراستگی ها، بر صفحه امروز باریده است.

چه تابناک می توان از مدایح امروز، پیاله برگرفت و با مستانگی، تا آخر دنیا، به عشق و شور و خلوص پرداخت.

مدینه، بار دیگر، در اندامی قدسی ظاهر شده است؛ ایستاده بر درگاه صبح.

جماعت شاید نیز صف کشیده اند پشت خانه رونق شکوفایی. تولد چکامه ای اردیبهشتی است.

مدینه، قلمرو روشن عشق است؛ بافت محکم دلدادگی.

ولادت با سعادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

روابط عمومی شرکت حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی